Xe nâng tay cũ nhật hiệu OPk kích thước càng rộng 680x1100mm

Xe nâng tay cũ Nhật hiệu opk kích thước càng rộng 680x1100mm bảo hành 12 tháng