Xe nâng thùng phuy bao gồm có hai dòng thông dụng là xe nâng di chuyển phuy và dòng xe nâng quay đổ phuy, với dòng này còn có khả năng nâng cao 1420mm.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.