Xem tất cả 1 kết quả

Xe nâng mặt bàn sử dụng cơ chế nâng dạng cắt chéo đề nâng hàng hóa lên cao hoặc hạ thấp, chúng còn có thể di chuyển hàng hóa một cách linh động.