XE NÂNG TAY CŨ NHẬT TẢI 1 TẤN ĐẾN 2,5 TẤN THƯƠNG HIỆU OPK

Xe nâng tay cũ nhật tải trọng 1 tấn đến 2,5 tấn thương hiệu opk, thười gian bảo hành 12 tháng về bơm thủy lực