Cho thuê thiết bị giảm khí thải

Giảm khí thải.

Một báo cáo mới cho thấy bằng cách chia sẻ thiết bị, ngành công nghiệp cho thuê góp phần tránh khí thải carbon.

Bằng cách chia sẻ thiết bị, ngành công nghiệp cho thuê góp phần tránh khí thải carbon.

Báo cáo, được ủy quyền bởi Hiệp hội cho thuê châu Âu (ERA),

Cho thấy việc sử dụng hiệu quả làm giảm tổng lượng khí thải carbon của thiết bị

Và mô hình kinh doanh cho thuê kích thích sử dụng hiệu quả.

Tùy thuộc vào thực tiễn người dùng cụ thể,

ERA ước tính rằng điều này có thể dẫn đến việc giảm đáng kể trong phạm vi 30% và đôi khi hơn 50%.

“Mười phần thiết bị, từ một số nhà sản xuất, đã được chọn để phân tích cho nghiên cứu. Đại diện cho một loạt các loại thiết bị phổ biến, bao gồm vận chuyển đất, xử lý vật liệu, truy cập, năng lượng và công cụ,” theo hiệp hội.

Nghiên cứu đã dẫn đến việc tạo ra một máy tính carbon

Dựa trên cường độ sử dụng, loại thiết bị, hệ số tải và bảo trì,

Và ERA cho biết máy tính sẽ cho phép người dùng chọn kịch bản hiệu quả nhất

Thân thiện với môi trường để sử dụng thiết bị. 

ERA là hiệp hội đại diện của ngành cho thuê thiết bị ở châu Âu,

Thúc đẩy sự chuyển đổi từ “quyền sở hữu hàng hóa” sang “tiếp cận hàng hóa”

Giảm tài nguyên và sử dụng thiết bị tốt hơn trong suốt vòng đời của nó.

 

Nguồn: www.forkliftaction.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *