Xe nâng tay cũ nhật hiệu Bishamon càng ngắn 800mm tại Nhật Nam

Xe nâng tay cũ nhật, càng ngắn 800mm, thương hiệu Bishaon, thời gian bảo hành 12 tháng về bơm thủy lực