Pallet nhựa 1 mặt liền khối 9 chân 497C

Pallet nhựa 1 mặt liền khối 9 chân 497C có kích thước 1200 x 1000 x 140 mm, dùng cho tất cả các loại xe nâng.

Pallet chuyên dùng để kê và di chuyển hàng hóa bằng xe nâng tay hoặc xe nâng máy trong xí nghiệp, nhà máy hoặc kho bãi,..